Política de privadesa i avís legal

Política de privadesa i protecció de dades del lloc web

El blog Rondaller.cat pertany a Alfons Martín Cornella per a qui la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, sent la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància. Mitjançant la present política de privadesa i protecció de dades personals, t’informo de com recapto i com tracto o utilitzo aquestes dades.

En aquesta política de privadesa i protecció de dades personals s’estableixen les bases sobre les quals Alfons Martín Cornella, amb domicili a l’avinguda de Lluís Companys, 27-37, escala 3, 4rt 1a, 08340 Vilassar de Mar, tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament facilites a través de la pàgina web.

Aquesta política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a Alfons Martín Cornella, qui serà responsable del tractament de les teves dades, i a través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, email, etc.).

A què em comprometo?

 • A respectar la privadesa dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment d’aquests.
 • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat, i tractar-les de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar l’accés no autoritzat i l’ús indegut d’aquestes.
 • A no utilitzar les dades personals per a finalitats per les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.
 • A no donar les dades personals a tercers ni compartir-los.
 • A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per la qual han estat proporcionats.

Quines dades personals utilitzo?

A través del blog Rondaller.cat puc recaptar dades personals per a diferents finalitats:

 • Sol·licitud d’informació per part teva.
 • Subscripció a butlletins.

Depenent de la finalitat per la qual s’aporten les dades, seran requerides les dades estrictament necessàries.

És important que siguis conscient de les dades que aportes i la finalitat per la qual ho fas, perquè al moment que les facilites, estàs acceptant que recopilo, emmagatzemo i uso aquestes dades per a la finalitat requerida, podent a qualsevol moment, retirar el consentiment prestat per les vies oportunes, sent el teu consentiment la base legal i legitimació per al tractament de les teves dades personals.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari/a, en aportar les dades requerides en els formularis ets l’únic/a responsable de la veracitat de les dades facilitades, garantint i responent de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, comprometent-te a mantenir-les degudament actualitzades.

Quins drets tens sobre les dades personals aportades

Una vegada aportades les dades personals tindràs dret a:

 • Consultar qualsevol dubte i al fet que se t’informi de com faig servir les dades i a obtenir accés a aquestes.
 • Que es rectifiqui o esborri la teva informació o a imposar limitacions en el tractament d’aquesta.
 • Cancel·lació de les dades.
 • Oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat de les dades.

En qualsevol moment, podràs exercitar aquests drets, mitjançant un escrit i acreditant la teva personalitat, dirigit a Alfons Martín Cornella, a l’avinguda Lluís Companys, 27-37, edifici 3, 4rt 2a, 08340 Vilassar de Mar, Barcelona, o a través del correu electrònic: alfons@alfonsmartin.com.

A més, podràs presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideres que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.

Seguretat i emmagatzematge de les dades

Mantindré les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i mentre no sol·licitis la seva eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, fent tot el possible per protegir-los i mantenir-los de forma segura.

Quines dades personals comparteixo amb tercers

No prevec cessions de dades excepte en aquells casos en què existeixi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

Avís legal LSSI-CE 

En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE). D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada llei, t’informo de les següents dades:

 • El titular d’aquest lloc web és: Alfons Martín Cornella.
 • NIF: 39161322G.
 • Domicili social: avinguda Lluís Companys, 27-37, edifici 3, 4rt 2a, 08340 Vilassar de Mar, Barcelona.

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal t’atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions s’aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Ús del portal

El blog Rondaller.cat et proporciona l’accés a informació, serveis o dades (des d’ara, “els continguts”) a internet, pertanyents a Alfons Martín Cornella o a qui li atorga llicències, als quals podràs tenir accés. Com a usuari/a assumeixes la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que és necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre seràs responsable d’aportar informació veraç i lícita. També et compromets a fer un ús adequat dels continguts i serveis que t’ofereixo a través de Rondaller.cat i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

 1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 3. Provocar danys en els meus sistemes físics i lògics, dels meus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.
 4. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Em reservo el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al meu parer, no resultessin adequats per a aquesta publicació. En qualsevol cas, no seré responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

Alfons Martín Cornella serà el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de Rondaller.cat, així com dels elements continguts al blog (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la meva autorització. Com a usuari/a et compromets a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’Alfons Martín Cornella. Podràs visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del teu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al teu ús personal i privat. Hauràs d’abstenir-te de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Rondaller.cat.

Exclusió de garanties i responsabilitat

En cap cas em faig responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

Alfons Martín Cornella es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en aquest blog, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de Rondaller.cat com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al blog.

Enllaços

En el cas que al blog Rondaller.cat es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, no exerciré cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumiré cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantiré la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

Em reservo el dret a denegar-te o retirar-te l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, si incompleixes les presents condicions generals d’ús.

Generalitats

Has de saber que perseguiré l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda d’aquest blog exercint totes les accions civils i penals que em puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i duració

Podré modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres.

Legislació aplicable i jurisdicció

La meva relació amb tu es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.