Llinda. Inscripció. Símbol. Santa Pau. Garrotxa

Marcar la porta

Simbolisme de la creu patent a les llindes de les portes.

Passa sovint que veiem símbols, però no hi parem atenció o bé pensem que es tracta d’elements decoratius sense més transcendència. Però els que trobem a les llindes de pedra de les portes de moltes poblacions, tenen una -o vàries- explicacions.

Llinda gravada a Santa Pau (Garrotxa). Simbolisme de la creu patent
Santa Pau (Garrotxa).

Flor o creu?

Una forma molt comuna és un cercle amb quatre mena de pètals (1), resultat de la superposició de quatre cercles (3). En realitat hem d’obviar els pètals i veure l’espai interior (2). Què resulta? Una creu! Sí, però no una creu qualsevol, sinó la que es coneix amb el nom de creu patentpàtea –patada en castellà-. Rep aquest nom perquè els braços semblen recordar les potes de l’ànec. De totes maneres, també duu el nom de creu del Temple.

Esquema de com es forma una creu patent.

Dels sumeris als templers

Hi ha troballes arqueològiques que demostren que aquesta creu ja era utilitzada pels sumeris vuit segles abans de Crist. Més tard va passar a ser l’emblema dels Cavallers Templers, orde militar fundat a Jerusalem al segle XII per protegir als pelegrins. Hi ha diverses versions i de vegades es pot confondre amb la creu dels seus coetanis Cavallers Hospitalers.

Detall d'una llinda de pedra a Folgueroles (Osona).
Folgueroles (Osona).

Aviat l’orde adoptà una personalitat més militar -i conseqüentment, política- i s’estengué per tot el territori cristianitzat. És lògic que l’emblema el trobem arreu.

Simbolisme de la creu patent. Llinda gravada en una porta de Folgueroles (Osona).
Folgueroles (Osona).

Això no vol dir necessàriament que en aquella casa hi visqués un cavaller templer.

Simbolisme de la creu patent. Timpà de l'església de Forès. Conca de Barberà.
Enigmàtic timpà a Forès (Conca de Barberà).

Aquesta mateixa forma de creu s’utilitzà al primer hospital per a lleprosos de Barcelona, que acabà per convertir-se en l’Hospital de la Santa Creu.

Base gravada d'una columna a l'església de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Per cert, una variant de la creu templera la llueix el papa de Roma i també es col·loca davant del nom d’un bisbe. És molt similar a la que encara utilitzen algunes farmàcies.

Pedra amb una creu al Castell de Sentmenat. Simbolisme de la creu patent
Castell de Sentmenat (Vallès Occidental).

Per què a les llindes?

Durant l’època medieval, les persones es trobaven sota una forta religiositat, sovint carregada de supersticions. La porta té una càrrega simbòlica expressada a les Escriptures. Jesús va dir: “Jo sóc la porta: els qui entrin per mi se salvaran.” (Joan 10:9).

El símbols als portals servien per posar la casa sota protecció sagrada i protegir l’entrada dels mals esperits, les bruixes i mil éssers malignes que poblaven l’imaginari medieval. Alguns són símbols pagans -triangles, cues de gall, dracs, trisqueles o cards- i d’altres fonamentats en el cristianisme -creus i anagrames de Crist i Maria-.

Escut amb els anagrames de Jesús i Maria al Santuari de Santa Quitèria de Vilanova del Vallès. Vallès Oriental
Vilanova del Vallès (Vallès Oriental).

Identificar el convers

Però també era una manera de mostrar públicament la fe practicada en aquella casa. Això era molt important quan hi havia famílies jueves que s’havien convertit -voluntàriament o no- al cristianisme.

Hi ha també qui vol veure encara més interpretacions al simbolisme de la creu patent, com els quatre evangelistes, els punts cardinals, els elements alquímics i altres mites d’arrel celta. Però, com que no ho sabem, doncs aquí ho deixem.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Saber més

Articles relacionats